Zrozumieć Cierpienie w Chrystusie.

W miarę, jak przybierały wody potopu, podnosiła się również arka. Tak maja nas podnosić w górę i nasze cierpienia. Św. Anzelm z Canterbury.

Cierpienie czasem można pochwalać, nigdy jednak nie można go kochać . Św. Augustyn.

Jeśli przecierpię wszystko, Chrystus mnie wyzwoli i w Nim zmartwychwstanę już jako wolny. Św. Ignacy Antiocheński.

Dlaczego płacz jest słodki dla nieszczęśliwych? Gdyby nasz płacz nie docierał do Twoich uszu, nie pozostałaby nam żadna nadzieja. Jakże więc się to dzieje, że jęk, płacz, westchnienie, skarga są jednak kojącym owocem, chociaż zbieranym z goryczy życia? Czy słodka jest w nim nasza nadzieja, że nas wysłuchujesz? Św. Augustyn. 

Pragnę cierpieć, ale nie wiem, czy jestem godzien. Św. Ignacy Antiocheński. 

Najczystsze cierpienie daje najjaśniejsze poznanie. Św. Jan od Krzyża. 

Umrzeć i cierpieć, w tym powinny się zamykać nasze pragnienia. Św. Teresa z Avila. 

Miłość, łączy się w jakiś wzniosły sposób z cierpieniem, tworzy tak doskonałe zespolenie miłości i cierpienia, że nie można już odróżnić miłości od cierpienia ani cierpienia od miłości. Św. Paweł od Krzyża. 

Wiele złego doznałeś tu na ziemi i Bóg to dopuścił, bo jesteś tylko człowiekiem. Co zaś jest Bożego, Bóg obiecał ci dać wtedy, kiedy staniesz się Boży i nieśmiertelny. Św. Hipolit. 

Jezus Chrystus jest świadkiem, towarzyszem i autorem naszych cierpień. Widzi zło, które cierpisz, cierpi zło, które znosisz. Gdybyśmy mieli tyle światła na zrozumienie korzyści, która dla nas z tego płynie, prosilibyśmy go o same przeciwności. Św. C. La Colombiere. 

Nie wystarczy, że służycie ubogim w ich chorobach ciała, trzeba jeszcze, abyście służyli im w niedostatkach duszy, ponieważ potworne bóle, które odczuwają w swoim sercu, są poważniejsze od tych, których doznaje ciało. Św. Józef Kottolengo. 

Bez brzemienia cierpień nie można wejść na szczyty łaski. Miara łask powiększa się wraz ze wzrostem utrapień. To są prawdziwe i jedynie schody do nieba, i nie ma drogi prowadzącej do niego, która byłaby pozbawiona krzyża. Św. Róża z Limy. 

Trzeba znosić wiele cierpień, aby osiągnąć pełne uczestnictwo w Bożej naturze, chwałę dzieci Bożych i doskonałe szczęście duszy. Św. Róża z Limy. 

Ci, którzy cierpią, będą uczestnikami pociechy w takim stopniu, w jakim cierpią z Chrystusem. Orygenes. 

Chrześcijanin powinien cieszyć się z krzyży, bo gdy jest sprawiedliwy, to cierpiąc zarabia na nagrodę; gdy jest grzesznikiem, cierpienie go poprawia i będzie mu poczytanie jako pokuta za grzechy. Św. Augustyn. 

Nie zapominaj, że ból jest miarą miłości. Bł. J. Escriva. 

Kochaj zawsze ból, który oprócz tego, że jest dziełem boskiej mądrości, objawia nam jeszcze lepiej dzieło Jego miłości. Św. Ojciec Pio.

Nieszczęścia wznoszą ducha, pobudzają do rzucenia się w boskie ramiona, sprawiają, że zasługujemy na dobra niebieskie i przygotowują nam wieczną niezmierzoną chwałę. Św. Albert Wielki. 

Długa choroba jest korzystna dla chrześcijanina, który umie ją wykorzystać. Św. Jan Maria Vianney. 

Chcę cierpieć z miłości i zaśpiewam, będę śpiewać zawsze, a moja pieśń będzie tym słodsza, im dłużej i straszniejsza będą moje ciernie. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 

Pan chce, aby każdy niósł swój krzyż i uświęcał się na tym krzyżu, który od Niego dostał. Bł. Jan XXIII. 

Kto zaczyna kochać, musi być gotowy na cierpienie. Św. Ojciec Pio. 

Na tej ziemi każdy ma swój krzyż. Ale musimy robić tak, aby nie być złym łotrem, ale dobrym. Św. Ojciec Pio. 

Prawdziwym krzyżem jest męczeństwo serca. Nieskończone cierpienie duszy. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 

Lepiej jest cierpieć dla Pana niż czynić cuda. Św. Jan od Krzyża. 

Solidną cnotę praktykuje się w cierpieniach. Jest to również ta sama cnota, która zachowuje w bojaźni prawdziwe sługi Boże. Krzyżem Bóg uświęca duszę. Św. Wincenty. 

Czy możemy wyobrazić sobie coś bardziej czystszego od swojego miłosiernego wstawiennictwa za tymi, którzy zadają nam cierpienie? Św. Leon Wielki. 

Cierpienie samo w sobie jest niczym, ale cierpienie dzielone z cierpieniem Chrystusa jest wspaniałym darem. Bł. Matka Teresa z Kalkuty. 

Bóg nas kocha, kiedy nas doświadcza. Bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy. 

Jest wielu, którzy cierpią, ale niewielu potrafi dobrze cierpieć. Cierpienie jest darem Boga. Błogosławiony, kto wyciąga z tego korzyść. Św. Ojciec Pio.

Życie mija tak szybko, że naprawdę lepiej jest mieć w niebie najpiękniejsza koronę i trochę cierpienia na ziemi, niż mieć zwykłą bez cierpienia. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus. 

Kiedy człowiek jest chory łatwo wyobraża sobie, że jego życie jest nieużyteczne. A jeśli nie może się modlić ani spełniać innych dobrych uczynków, niech się przekona, że jego cierpienia i jego pobożne pragnienia są tak samo godne jak tysiące modlitw i dobrych uczynków spełnionych w czasie, kiedy był zdrowy. Św. Albert Wielki. 

Są chorzy, którzy rozumieją znaczenie cierpienia i zdają sobie sprawę z możliwości, którą mają, aby przyczynić się do zbawienia świata. Bł. Jan XXIII. 

Skarżymy się na cierpienie, a właściwie mielibyśmy większy powód do skarg, gdybyśmy nie cierpieli, ponieważ nic nie czyni nas bardziej podobnym do naszego Pana jak cierpienie. Św. Jan Maria Vianney. 

Nie sądziłam, że taka słodycz kryje się na dnie kielicha i chodzę i powtarzam, że szczęście, które znalazłam w Karmelu, tak wielkie i tak prawdziwe, rośnie proporcjonalnie do cierpienia. Bł. Elżbieta od Przenajświętszej Trójcy. 

Cierpienie nie ustanie Az do chwili, kiedy człowiek będzie kochał tylko to, co mu nigdy odebrane nie będzie. Św. Augustyn. 

Jeżeli sprawiedliwi cierpieć musza w tym życiu, to znaczy, ze te cierpienia są dla niego pożyteczne. Św. Augustyn. 

Pan chłoszcze i nawiedza krzyżami swych wybranych, a ty chcesz być wyjętym? Jeśli będziesz wyjętym od cierpień, będziesz i od nagrody. Św. Augustyn. 

Tam, gdzie jest miłość nie ma cierpienia, a nawet jeśli jest, to samo staje się przedmiotem cierpienia. Św. Augustyn. 

Drogi cierpienia są zarazem drogami zbawienia . Św. Bernard.