Święci Archaniołowie Boży - Michał
W tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najwżzniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem i kluczami do nieba. Hebrajskie imię Mika'el znaczy "Któż jak Bóg". Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował sie przeciwko Bogu i do buntu namówił cześć aniołów, Archanioł Michał miał wtedy wystąpić i z okrzykiem "Któż jak Bóg" wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pieć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany "jednym z przedniejszych ksiażat nieba" (Dn 13, 21) oraz "obrońca ludu izraelskiego" (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (2 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Ksiega Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnosnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, który ma klucze do nieba. Jest aniołem sadu i Bozych kar, ale tez aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrzescijanscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uwazają go za anioła od szczególnie ważnych zlecen Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyc dusze na Sadzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kosciół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy swietej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kosciołem.
Kult sw. Michała Archanioła jest w chrzescijanstwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, ze we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne zródło, do którego spieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosilo nazwe "Michelion". W Konstantynopolu kult św. Michała był tak źywy, ze posiadał on tam juz w VI w. az 10 poświeconych sobie kosciołów, a w IX w. kosciołów i klasztorów pod jego wezwaniem bylo tam juz 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, ze nad Bosforem istniało sanktuarium sw. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze soba czastke oliwy z lampy płonacej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własnosci lecznicze. W Etiopii każdy 12 dzień miesiąca był poświecony św. Michalowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie i żenskie, założone przez blogoslawionego Bronislawa Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.). Są to michaelici i michaelitki.
Św. Michał Archaniolest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Wegier i Malopolski; diecezji łomżynskiej; Amsterdamu i Łańcuta; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, zlotników, zolnierzy. Przyzywany jest takze jako opiekun dobrej smierci.

W ikonografii sw. Michal Archaniol przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie wladcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydla sw. Michala sa najczesciej biale, niekiedy pawie. Wlosy upiete opaska lub diademem. Jego atrybutami sa: globus, krzyz, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus - "Któz jak Bóg", waga.

Modlitwy

PROŚBA O POKORĘ

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyc mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego swiętej woli. Wstawiaj się za mna do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom zlego ducha badź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

EGZORCYZM PROSTY PORANNY

W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, i Syna i Ducha Swiętego, uciekajcie zle duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planówktóre poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuję wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen.

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwycieżyc go na ziemi.

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 8 II1993 r., nr 184/K/93).