Św. Łukasz, Ewangelista - patron lekarzy i służby zdrowia
Tak naprawdę, to mało wiemy o dzisiejszym Patronie. Święty Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej, a nawróciwszy się na chrześcijaństwo, stał się towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest autorem trzeciej Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła. 

Jest patronem lekarzy i służby zdrowia.

A zatem wszystkim tym, którzy przez swoją służbą lekarską pomagają naszym drogim chorym - niech Dobry Bóg, przez wstawiennictwo świętego Łukasza, hojnie błogosławi. 


Święty Łukaszu, módl się za nami!